ÄLÄ MUUTA SANO!

(Sound/photo exchange)
When searching for a replica Piaget watch, quality should be your top priority. High-quality replica watches are often crafted using similar materials and manufacturing techniques as the authentic pieces. Pay close attention to details such as the weight, feel, and overall craftsmanship of the watch. A well-made bell ross replica should closely mimic the genuine Piaget watch in terms of appearance and performance.

TAVOITE:

Tehtävä sisältää luovan haasteen, jossa osallistujat kehittävät pareittain sanatonta dialogia käyttämällä ääntä, valokuvaa tai videota. Osallistujat haastetaan "kuuntelemaan" viestiä kriittisesti ja löytämään tapoja vastata ja pitää keskustelua yllä luovasti. Jokaisesta dialogista muodostuu lopulta yksi taideteos, joita voidaan käyttää tulevissa näyttelyissä tai julkaisuissa. 

SUKUPUOLTEN SEGREGAATIO:

 Tehtävää voidaan soveltaa tilanteisiin, joissa käsitellään sukupuolen mukaista segregaatiota työpaikoilla, avainsanoina sukupuoliroolit, ammatti, unelmat, työpaikka jne. 

RESURSSIT JA MATERIAALIT: 

Osallistujat: mieluiten 2 ryhmää kahdesta eri organisaatiosta tai eri paikkakunnalta, esim. 5-6 henkilöä ryhmää kohden.

Ohjaajat (2)

Viestintäalusta, kuten WhatsApp

Videoneuvottelualusta, kuten Zoom

matkapuhelimet

KESTO:

4 viikkoa, joka sisältää 2 tapaamista (aloitus ja lopetus) sekä lyhyitä tehtäviä niiden välillä 

VAIHTOEHDOT:
  • Valokuvadialogi: osallistujat kommunikoivat valokuvien avulla. Lopputulos: kuvasarja, kuvakäsikirjoitus.  
  • Äänidialogi: osallistujat kommunikoivat ääniviesteillä, jotka sisältävät heidän ympäristönsä ääniä (sanattomia). Ääniviestit ovat noin 3-10 sekuntia pitkiä. Lopputulos: yksi äänitiedosto, joka sisältää koko keskustelun.  
  • Videodialogi: osallistujat kommunikoivat lyhyillä videoilla (3-10 sekuntia). Lopputulos: lyhytelokuva.  
  • Lisähaaste: Dialogin loppua kohden osallistujia rohkaistaan arvioimaan käyty keskustelu ja miettimään luovia tapoja päättää se, luoden yhtenäisen ja mielenkiintoisen päätöksen "tarinalle". 
PROSESSI: 

Vaihe 1: Tehtävän esittely  

Alla olevaa Älä muuta sano! -infografiikka voidaan käyttää markkinointitarkoituksiin mm. sosiaalisessa mediassa tai tiedoksi osallistujille ja ohjaajille menetelmän aikana.  Tavoitteena on saada prosessiin mukaan sama määrä osallistujia kahdesta eri organisaatiosta. Heidät yhdistetään pareiksi siten, että yksi osallistuja yhdestä organisaatiosta keskustelee jonkun toisen organisaation henkilön kanssa koko toiminnan ajan.   

Vaihe 2: Johdanto 

Järjestetään kaksi erillistä esittelytilaisuutta, yksi kunkin organisaation kanssa. Johdannossa ajatus esitellään yksityiskohtaisesti, säännöistä ja etiikasta keskustellaan ja kaikkiin osallistujien mahdollisiin kysymyksiin vastataan. Aikaa varataan myös paperityölle, mukaan lukien lupien kerääminen osallistujien menetelmän aikana laatiman dokumentaation käyttöön ja näyttämiseen yleisölle. Perehdyttäminen voidaan tehdä verkossa.   

Vaihe 3: Vuoropuhelu 

 Esittelyn jälkeen jokaiselle osallistujaparille luodaan erillinen WhatsApp-ryhmä. Anonymiteetti on olennainen osa menetelmää, eikä osallistujia esitellä toisilleen vielä tässä vaiheessa. Ohjaaja on myös osa ryhmää, vaikkakin hiljaa. Määritellyn ajanjakson aikana pari vaihtaa viestejä käyttämällä vain sovittua muotoa (valokuva, ääni tai video). Sanoja ei käytetä.  Vastaanotettuaan viestin osallistujalta A, osallistuja B pohtii viestin sisältöä ja vastaa siihen oman tulkintansa mukaan luoden "ketjun", dialogin, sen sijaan, että lähettäisi satunnaisia tiedostoja. Kaikkiin kysymyksiin, joita osallistujalla saattaa olla dialogin aikana, voidaan vastata yksityisviestien kautta, jolloin ryhmäkeskustelu pysyy yksinomaan haasteen suorittamisessa. 

Vaihe 4: Tapaaminen ja yhteenveto 

Kun tehtävän aika päättyy, järjestetään tapaaminen kaikkien osallistujien kanssa. Tapaamisen aikana osallistujat vihdoin tutustuvat ihmiseen, jonka kanssa kävivät dialogia ja he voivat jakaa tunteitaan ja ajatuksiaan kokemuksesta. Tapaamisen aikana arvioidaan lyhyesti yhteistä prosessia. 

Vaihe 5: Näyttely 

Dialogit voidaan näyttää virtuaalisessa tai fyysisessä galleriassa osallistujien sijainnista riippuen. Vaihtoehtoisesti tapaaminen ja näyttely voidaan yhdistää yhdeksi tapahtumaksi tai siitä voidaan tuottaa julkaisu.