KAHVITAUKO-TREFFIT

LUOVA TYÖELÄMÄN VARJOSTUS

Kenelle menetelmä soveltuu?

Miksi luovasti?

 • Luovan tehtävän avulla on mahdollista särkeä jäätä uudella työpaikalla ja lisätä kepeyttä työelämään tutustumiseen.
 • Luova tehtävä antaa nuorelle luvan tarkastella työpaikkaa uusin silmin, fiilistellen ja omia tuntojaan tutkaillen.
 • Luovuutta voi hyödyntää käsiteltäessä monimutkaisia ja henkilökohtaisia aiheita kuten sukupuolen merkitystä työelämässä (ks. And Beyond –hankkeen tukimateriaalia purkukeskusteluun).

Miten toteuttaa työelämään tutustuminen?

 1. Työpaikan etsiminen. Luovia tehtäviä voi käyttää TET-jakson tai työelämäharjoittelun yhteydessä. Jos työpaikka rekrytoidaan varta vasten näiden tehtävien toteutusta varten, siinä voi hyödyntää työpaikalle tehtyjä ohjeita (täydentyy myöhemmin).
 2. Orientoituminen. Ennen työelämään tutustumista nuorten kanssa on hyvä keskustella ainakin seuravista:
 • Prosessin vaiheet: kahvitaukotapaaminen, tehtävän toteutus, tuotoksen viimeistely, kokemusten jakaminen
 • Käytännön asiat: ajankohta, osoite, yhdyshenkilön yhteystiedot
 • Pelisäännöt
 • Luovan tehtävän toteutus

Tutunkin työnantajan edustajan kanssa kannattaa ensimmäisellä kerralla käydä keskustellen läpi luovan työelämään tutustumisen pelisäännöt ja sisällöt.

 1. Luovan tehtävän toteutus. Luovan tehtävä kestää keskimäärin 2 tuntia. Tarkemmat ohjeet löytyvät menetelmäohjeista (ks. alla). Sen vaiheet ovat seuraavat:
 • Kahvitaukotapaaminen: Tapaaminen käynnistyy työntekijän tauon yhteydessä, jolloin tutustutaan ja jutellaan epämuodollisesti työpaikkaan liittyvistä asioista.
 • Luova tehtävä: Tilanteen mukaan nuori voi valita, mikä tehtävistä kiinnostaa eniten ja sopii työpaikalle parhaiten.
 1. Tuotoksen viimeistely. Mikäli luova tehtävä sisältää kuvia, siitä työstetään kuvakollaasi, jos taas ääntä, siitä työstetään yhtenäinen äänitiedosto. Mobiililaitteella taltioitujen materiaalien työstämiseen löytyy tavallisesti maksuttomia sovelluksia vaivattomasti. Tarvittaessa ohjaajan on hyvä varautua tarjoamaan tässä nuorille teknistä tukea.
 2. Kokemusten ja tuotosten jakaminen. Jakamisessa on seuraavat kaksi osaa:
  • Nuorten kanssa: Kokemusten jakaminen kannattaa toteuttaa esittelemällä nuorten ryhmässä tuotoksia ja käymällä niistä keskustelua. Tukena voidaan käyttää esimerkiksi And Beyond –hankkeen kehittämiä ideoita purkukeskusteluun.
  • Työpaikan kanssa: Tilanteen mukaan ohjaaja voi pirauttaa työpaikalle tai pyytää heitä kertomaan kokemuksistaan lyhyesti e-lomakkeella. Nuorten laatima tuotos jaetaan myös työnantajalle.

Miten toteuttaa purkukeskustelu?

Tässä on And Beyond –hankkeen ideoita, miten purkukeskustelun voi toteuttaa ryhmässä. Esimerkki on laadittu kuvasafarille, mutta sitä voi soveltaa myös muihin menetelmiin. Kaikkien kuvakollaasit levitetään tilaan kaikkien näkyville ilman taustakeskustelua. Sitten ohjaaja antaa seuraavat tehtävät yksi kerrallaan:

 1. Tarkastelkaa kuvakollaasien värisävyjä ja tunnelmia. Menkää seisomaan sen kuvakollaasin viereen, joka tuntuu tunnelmansa perusteella omimmalta ja houkuttelevimmalta? Keskustelkaa yhdessä, miksi juuri tämä kuvakollaasi tuntuu omalta ja houkuttelevalta.
 2. Tarkastelkaa kuvakollaasin työkaluja ja muita sisältöjä. Menkää seisomaan sen kuvakollaasin viereen, joka tuntuu sisältöjensä perusteella omimmalta ja houkuttelevimmalta? Keskustelkaa yhdessä, miksi juuri tämä kuvakollaasi tuntuu omalta ja houkuttelevalta.
 3. Mikä työpaikka on kyseessä? Arvatkaa, mistä kuvat on otettu. Kertokaa sen jälkeen muille oikeat vastaukset. Keskustelkaa sitten yhdessä
  • Millaisia ihmisiä näissä paikoissa on töissä?
  • Millaista osaamista siellä tarvitaan?
 4. Keskustelkaa tämän tehtävän toteuttamisesta. Hyödyntäkää esimerkiksi seuraavia kysymyksiä:
  • Miltä tämän harjoitteen tekeminen tuntui?
  • Opitko jotain uutta tai yllättävää työpaikasta?
  • Opitko jotain uutta tai yllättävää itsestäsi?

 

Prosessi: 

 

Pelisäännöt

Nämä pelisäännöt koskevat jokaista luovaa työelämään tutustumista, ellei työpaikan edustajan kanssa sovita toisin. On jokaisen vastuulla varmistaa, että pelisääntöjä noudatetaan.

 1. Yksityisyyden suojan vuoksi ihmisiä ei saa kuvata tunnistettavasti (esim. ei kasvokuvia). Työpaikalla olevien ihmisten puhettakaan ei tule tallentaa niin, että puheen sisällöstä saa selvää (poikkeuksena esim. radio).
 2. Työpaikan edustajan on syytä ilmoittaa etukäteen, jos siellä on jotain muuta, mitä ei saa kuvata tai äänittää.
 3. Nuorella on lupa liikkua ja toteuttaa tehtävää sovittuna aikana. Tämä on syytä kuitenkin toteuttaa niin, että siitä koituu mahdollisimman vähän häiriötä työntekijöille.
 4. Kun kuvakollaasi tai äänitiedosto on viimeistelty, se lähetetään työnantajan edustajalle. Työpaikalla on oikeus hyödyntää sitä haluamallaan tavalla. (?) Prosessin yhteydessä tallennettuja kuvia tai ääniä ei käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen ja ne poistetaan laitteilta projektin päättyessä.

Seuraavista vaihtoehdoista voi valita sen, joka tuntuu kiinnostavimmalta ja joka sopii kyseiselle työpaikalle parhaiten.

 

Kuvasafarin ohjeet:  

Ota 8-12 valokuvaa  työpaikalla. Niissä voit kuvata mm. seuraavia asioita:

 • Mitä työpaikalla tapahtuu?
 • Mitä työntekijä tekee?
 • Millaisia työvälineitä käytetään?
 • Millainen työpaikan tunnelma on?
 • Millaisia ääniä työpaikalla on?
 • Näkyykö työpaikalla mies- tai naisvaltaisuus?

Käytä alla olevaa piirrospohjaa apuna kuvien ottamiseen. Käytä luovuuttasi ja hae piirroksen mukaisia muotoja, kuvakulmia, pintoja, värejä jne.  etsiessäsi erilaisia näkö- ja kuvakulmia. Kuvissa voi näkyä yksityiskohtia erilaisista asioista.

 

Äänisafarin ohjeet 

Äänitä työpaikan ääniä. Voit käyttää kuvasafarin piirrospohjaa apuna äänten kuuntelussa.  Äänitä 8-12 erilaista äänimaailmaa työpaikalta, jotka kuvastavat työpaikkaa tai kiinnittävät huomiosi.

 • Mitä työpaikalla tapahtuu?
 • Mitä työntekijä tekee?
 • Millaisia työvälineitä käytetään?
 • Millainen tunnelma työpaikalla on?
 • Millaisia ääniä työpaikalla on?
 • Kuuluuko työpaikalla mies- tai naisvaltaisuus?

Lisätietoa photosafarista löytyy sivulta: https://www.photopedagogy.com/photo-safari.html