Perustoiminta

February 26, 2021

Jarkko Moilanen

Jarkko työskentelee Poikien Talolla perustoiminnan ohjaajana ja kohtaa kävijöitä avoimessa yhteisötoiminnassa, ryhmätoiminnoissa ja yksilötapaamisissa. Voit olla Jarkkoon yhteydessä ja sopia tapaamisen, jos oma elämäntilanne askarruttaa tai […]
February 26, 2021

Tom Serratti

Tom työskentelee Poikien Talolla And Beyond-hankkeen työntekijänä ja toteuttaa luovien menetelmien, pelillisyyden ja taidelähtöisyyden kautta tapahtuvaa ja 18–28-vuotiaille nuorille tarkoitettua ryhmä- ja yksilömuotoista toimintaa. Voit olla […]
February 26, 2021

Vili Saarnio

Vili työskentelee Poikien Talolla jalkautuvan lähityön ohjaajana ja kohtaa erityisesti 10–15-vuotiaita nuoria oppilaitoksissa, nuorten omissa ympäristöissä ja paikan päällä Poikien Talolla. Voit olla Viliin yhteydessä kouluryhmiin, […]
February 26, 2021

Kimmo Saastamoinen

Kimmo työskentelee perustoiminnan vastaavana ohjaajana ja huolehtii Poikien Talon avoimen yhteisötoiminnan, ryhmätoimintojen, yksilöllisen tuen ja oppilaitosyhteistyön toteutumisesta. Voit olla lisäksi Kimmoon yhteydessä monikulttuuriseen ja kulttuurisensitiiviseen poikatyöhön […]
February 26, 2021

Kalle Laanterä

Kalle työskentelee yksikön johtajana ja huolehtii Poikien Talolla hallinnollisista tehtävistä, yhteistyösuhteista ja yhteiskunnallisesta vaikuttamistyöstä Loisto setlementin esihenkilönä toimimisen ja muiden Poikien Talon arjen toimivuuden kannalta olennaisten […]