seksuaaliväkivalkta

February 26, 2021

Tommi P. Pesonen

Tommi työskentelee Poikien Talolla seksuaaliväkivaltatyön vastaavana ohjaajana ja huolehtii, että seksuaalista kaltoinkohtelua kohdanneet nuoret löytävät oikean tuen piiriin. Voit olla Tommiin yhteydessä yksilölliseen tukeen, vertaisryhmiin sekä […]
February 26, 2021

Kalle Laanterä

Kalle työskentelee yksikön johtajana ja huolehtii Poikien Talolla hallinnollisista tehtävistä, yhteistyösuhteista ja yhteiskunnallisesta vaikuttamistyöstä Loisto setlementin esihenkilönä toimimisen ja muiden Poikien Talon arjen toimivuuden kannalta olennaisten […]